Werkwijze

Inclusie Brigade

Is jouw instelling, gemeente of school inclusie-proof?

Wij organiseren toetsingen met derden van het inclusie-proof zijn van fysieke, immateriƫle, interactieve voorzieningen, mobiliteit en diensten alsmede de gebouwde omgeving in een gemeente.

Wij doen dat met de totstandkoming, inzet en begeleiding van lokale Inclusie Brigades.

Samenwerkingen zijn van belang omdat de doelgroep zeer divers is en het VN Verdrag zowel geldt voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking. Onze partners:

Partners

Coalitie van Inclusie

Ieder(in)

PBT Consult

MEE NL

Blom Management Consult

Samen Verbinden

Share:
Scroll to top